spacer
header Haptonomie Center
spacer

Haptotherapie


Via haptotherapie wordt je door middel van aanraking bewust van je gevoelsleven en leer je bewuste keuzes te maken.
Deze benaderswijze wordt toegepast als onderdeel van agogische begeleiding of door artsen, fysiotherapeuten en andere specialisten.

Door intensief met aanraking bezig te zijn, te ervaren en daarover van gedachten te wisselen wordt je je bewust van je gevoel en je lichaam.
Je leert jezelf te zijn en kunt vervolgens bewust in contact treden met anderen.


Je leert:
  • Je gevoelens beter te en anders te accepteren anders dan voorheen.
  • Je omgeving meer deelgenoot te maken van je gevoelens en grenzen.
  • Beter omgaan met gevoelens.
  • Betere keuzes te maken en beter beslissingen te nemen.
  • Beter verantwoordelijkheid te nemen voor je zelf.
  • Je leven te zien als een groeiproces naar een autonoom, zelfstandig en vrij bestaan.

 

Voor wie is Haptotherapie zinvol?
Als er het vage gevoel bestaat zichzelf te zijn kwijtgeraakt, er onvrede is met een bestaande situatie, men niet weet wat hij /zij wilt, voelt of bezielt, of er zijn problemen rond de wisseling van levensfasen dan is actie geboden.
Maar ook bij overbelasting, stress en wanneer je niet meer in staat bent te ontspannen of bij lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden (burn-out of RSI) is overleg zinvol.
Ook relatieproblemen kunnen hun oorsprong vinden in conflictueze omgang met je eigen gevoelens.
Tijdens een eerste gesprek wordt besproken of haptotherapie of haptonomie uitkomst kan bieden.