spacer
header Haptonomie Center
spacer

Haptonomie bij hooggevoeligheid en faalangst.


Er wordt veel gesproken over adhd, add, autisme, hooggevoelig of faalangstigheid.
Ieder kind kan in een moeilijke periode in zijn leven bescherming zoeken door b.v. een (te) druk of stil gedrag.
Belangrijk is dit kind in zijn wezen te kunnen ontmoeten, waarbij handvatten aangereikt worden zodat zowel het kind als zijn ouder met zijn vraag om kan gaan.
veertje
Wanneer het uitgesloten is dat er bij het kind geen fysieke storingen en/of afwijkingen zijn, is er de mogelijkheid om persoonlijke begeleiding vanuit de haptonomie aan te reiken en samen met u te kijken naar de klachten van uw kind.

klachten kunnen zijn: grote vermoeidheid, onduidelijke diagnose, concentratieproblemen, onrust, snelle irritatie of niet herleidbare boosheid.
In 4 à 5 behandelingen wordt duidelijk of uw kind, de haptonomie-basis kan ontvangen en er een weg is vrijgemaakt om er mee om te gaan.
Door middel van oefeningen, wordt het kind ervan bewust hoe hij/zij maatjes kan zijn met zijn/haar lichaam en meer zal gaan begrijpen hoe hij als het ware in elkaar zit.

Verschillende mogelijkheden worden aangereikt:
  • Rust te nemen, en onrust een plaats te geven.
  • Durven te vertellen wat hij/zij voelt, of waarvoor er schaamte is.
  • Leren voelen dat grenzen stellen, veiligheid, liefde voor zichzelf en de ander is.
  • Dat het omgaan met kwetsbaarheid een kracht kan zijn.
Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met de ouders. Zonodig werken we samen met een gezinsbegeleidster, pedagoog of psycholoog, daar waar de behoefte ligt.
N.B.: Soms kan het hooggevoelig of het faalangstig zijn overgegaan van een storing naar een stoornis. Wanneer het duidelijk is dat er sprake is van een stoornis verwijs ik naar een kinderpschyiater.

Samen met ouders en kind wordt een plan van aanpak besproken om de hooggevoeligheid en de faalangst een plaats te geven en er mee om te gaan.

Met betrekking tot hooggevoelig of faalangstig zijn is dit zeer goed te behandelen vanuit mijn therapeutische behandelingen op haptonomische basis.
Hierbij maak ik gebruik van het muziektherapiewaterbed, wat uw kind op spelenderwijs kan ontspannen.