spacer
header Haptonomie Center
spacer

Kosten en vergoedingen haptonomie.


Voor de actuele tarieven voor haptonomie en haptotherapie bel naar 06-462 357 30

Vergoedingen:
De meeste (aanvullende) ziektekostenverzekeringen vergoeden de gehele of gedeeltelijke behandelkosten.

Kijk voor meer informatie op de websites van:
NVPA (Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)

RBNG (register beroepsbeoefenaren natuurlijke gezondheidzorg)

U heeft een klacht, wat nu:
Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw klacht op. Mocht u er samen niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de SCAG (www.scag.nl)


U dient bij annulering van een afspraak dit minimaal 24 uur van te voren te melden.
In andere gevallen zullen de kosten van het consult in rekening worden gebracht.

NVPA

 

RBNG

 

SCAG