spacer
header Haptonomie Center
spacer

Werkwijze consult.


Telefonisch, per email of via het contactformulier kan je aanmelden voor een eerste consult.

Een eerste consult duurt een tot anderhalf uur, waarbij aan de orde komt wat precies je hulpvraag is.
Je hulpvraag kan b.v. betrekking hebben op zwangerschap, kinderen en volwassenen.

Naar aanleiding hiervan maken we in goed overleg een behandelingsplan.

Wanneer je start met een haptonomie behandeling krijg je als basis 4 bijeenkomsten aangereikt.
Hierin leer je gevoelsmatig de signalen van je lichaam te begrijpen, te herkennen en vervolgens te erkennen.
Je leert kontakt te maken met je basisgevoel en meer grip te krijgen op je gevoel en gevoelens.
Dit geeft richting aan jezelf en je leven en de stijl van leven.
Je leert hiermede je eigen grenzen te herkennen en er naar te leven.

Je kan je met of zonder verwijzing aanmelden.
Sommige verzekeringen vergoeden geheel of gedeeltelijk de behandelingen.
Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.